Souborový server

Základní instalace a konfigurace souborového serveru

 • instalace operačního systému CentOS
 • konfigurace souborového serveru (nastavení uživatelů, sdílených adresářů a přístupových práv)
 • konfigurace webového rozhraní pro vlastní správu sdílených adresářů
 • konfigurace firewallu

Souborový server je v základní konfiguraci schopen sdílet data po lokální síti, tzn. umožňuje centrální čtení a zápis do souborů a spouštění programů umístěných ve sdíleném úložišti.

Cena základní instalace a konfigurace: 2000Kč

Doplňkové služby

 • nastavení primárního řadiče domény (PDC)
 • automatická kontrola vkládaných souborů na přítomnost virů
 • audit operací prováděných nad soubory a adresáři
 • nastavení globálního koše pro smazané soubory a adresáře
 • uživatelské kvóty
 • zpřístupnění sdílených složek přes webové rozhraní
 • automatické zálohování souborového serveru
 • kontrola služeb běžících na serveru - posílání zpráv při nefunkčnosti některé z komponent systému
 • správa celého serveru přes webové rozhraní
 • reporty ze systémových logů, případné zpřístupnění logů přes webové rozhraní
 • VPN pro zabezpečený přístup ke sdíleným složkám přes Internet
 • školení
 • správa serveru

Ceny za doplňkové služby jsou individuální.

Objednávka

Instalaci a konfiguraci souborového serveru lze objednávat e-mailem na adrese: info@tachec.org. Další údaje (IČO, DIČ a podobně) naleznete v sekci Kontakt.