Poštovní server

Základní instalace a konfigurace poštovního serveru

 • instalace operačního systému CentOS
 • konfigurace poštovního (SMTP) serveru pro virtuální uživatele (uživatelské účty jsou uloženy v relační databázi, správa účtů je možná přes webové rozhraní)
 • konfigurace antispamových nástrojů
 • konfigurace antivirového programu
 • konfigurace IMAP/POP3 serveru
 • konfigurace webového rozhraní pro přístup k poště
 • konfigurace firewallu

Poštovní server je v základní konfiguraci schopen přijímat a odesílat e-mailové zprávy pro danou doménu (nebo více domén), zajišťuje kontrolu přijímaných (a případně odesílaných) zpráv na přítomnost SPAMu, virů a je schopen blokovat i zprávy, které obsahují nepovolené přílohy (exe, dll, vbs, pif, scr, ...).

Díky správě uživatelských účtů přes webové rozhraní může lokální správce (i bez znalosti Linuxu) snadno přidávat či mazat uživatele, měnit hesla uživatelů, přidávat nové domény, vytvářet aliasy nebo přesměrování na uživatele a podobně. Počet domén, uživatelských účtů, aliasů nebo přesměrování není samozřejmě nijak limitován.

IMAP/POP3 server umožňuje komunikaci s libovolným poštovním klientem, webové rozhraní nad IMAP/POP3 serverem navíc zajišťuje pohodlný přístup ke zprávám na serveru v případě absence poštovního klienta.

Cena základní instalace a konfigurace: 2000Kč

Doplňkové služby

 • autentizace odesílatele
 • nastavení "automatické odpovědi v nepřítomnosti"
 • uživatelské kvóty
 • filtrování zpráv (na základě hlavičky, těla zprávy, velikosti a podobně) ve webovém rozhraní
 • webové rozhraní pro správu karantény (úložiště pro zprávy obsahující SPAM nebo viry)
 • vygenerování certifikační žádosti, certifikát podepsaný veřejnou certifikační autoritou, nastavení TLS/SSL
 • automatické zálohování poštovního serveru
 • kontrola služeb běžících na serveru - posílání zpráv při nefunkčnosti některé z komponent systému
 • integrace poštovního serveru s LDAP (Active Directory)
 • správa celého serveru přes webové rozhraní
 • rozšířené síťové metody pro detekci SPAMu
 • Greylistování
 • reporty ze systémových logů, případné zpřístupnění logů přes webové rozhraní
 • registrace domény, nastavení potřebných záznamů v DNS
 • školení
 • správa serveru

Ceny za doplňkové služby jsou individuální.

Objednávka

Instalaci a konfiguraci poštovního serveru lze objednávat e-mailem na adrese: info@tachec.org. Další údaje (IČO, DIČ a podobně) naleznete v sekci Kontakt.