Firewall, proxy server

Základní instalace a konfigurace firewallu a proxy serveru

 • instalace operačního systému CentOS
 • konfigurace firewallu
 • instalace a konfigurace DHCP serveru
 • instalace a konfigurace DNS serveru
 • instalace a konfigurace proxy serveru (nastavení přístupových politik)

Díky firewallu lze blokovat přístupy (jak z Internetu, tak i z lokální sítě) na vybrané síťové služby, případně zajistit přesměrování portů a podobně. DHCP server zajišťuje dynamické přidělování IP adres počítačům a síťovým zařízením (tiskárny, kopírky, ...) v lokální síti. DNS server slouží k mapování IP adres na jména a naopak a lze jej využít jak v lokální síti (pro definici jmen lokálních síťových zařízení), tak i pro Internet (pro definici webového, poštovního a dalších serverů, které mají být dostupné přes Internet).

Proxy server může sloužit jak pro limitování přístupu uživatelů z lokální sítě na dokumenty a stránky umístěné v Internetu, tak i jako dočasné úložiště (cache) periodicky dotazovaných objektů (obrázky, dokumenty, ...) z Internetu. Další vlastností proxy serveru je možnost získat informace o navštěvovaných stránkach jednotlivými uživateli a případné zamezení přístupu na tyto stránky.

Cena základní instalace a konfigurace: 2000Kč

Doplňkové služby

 • VPN pro přístup z Internetu do lokální sítě
 • limitování datového toku pro jednotlivé uživatele
 • autentizace uživatelů na proxy serveru
 • antivirová kontrola objektů stahovaných z Internetu
 • automatické zálohování serveru
 • kontrola služeb běžících na serveru - posílání zpráv při nefunkčnosti některé z komponent systému
 • správa celého serveru přes webové rozhraní
 • reporty ze systémových logů, případné zpřístupnění logů přes webové rozhraní
 • školení
 • správa serveru

Ceny za doplňkové služby jsou individuální.

Objednávka

Instalaci a konfiguraci firewallu lze objednávat e-mailem na adrese: info@tachec.org. Další údaje (IČO, DIČ a podobně) naleznete v sekci Kontakt.