Základní informace

Instalace Linuxových (RHEL/CentOS) serverů

Instalace Linuxových serverů se provádí obvykle v prostorách u zákazníka, ale je samozřejmě možné se domluvit i na jiném způsobu instalace - lze například vytvořit instalační obraz na zakázku, který bude obsahovat potřebné informace pro instalaci (způsob rozdělení disku, IP adresy, sadu instalovaného softwaru, ...) a zákazník pak pouze použije tento obraz (který se nakopíruje buď na CD, DVD nebo na USB flash disk) a po nabootování tohoto instalačního média dojde automaticky k nainstalování a základní konfiguraci systému a zbytek konfigurace se provede již vzdáleně přes zabezpečený síťový protokol SSH.

Standardně se instaluje distribuce CentOS, což je klon (100% binární kompatibilita) distribuce Red Hat Enterprise Linux.

Konfigurace Linuxových (RHEL/CentOS) serverů

Konfigurace Linuxových serverů se většinou provádí vzdáleně přes zabezpečený síťový protokol SSH. V případě, kdy není možné zajistit vzdálený přístup k serveru, tak se konfigurace provádí na místě z lokální konzole serveru.

Cena za instalaci a základní konfiguraci serveru je 2.000Kč. Součástí této ceny je i instalační médium (DVD) CentOSu, které obsahuje i licenční ujednání (GPL).

Základní konfigurace serveru, která je součástí výše uvedené ceny je uvedena u jednotlivých typů služeb (poštovní server, webový server, souborový server, firewall, proxy server).

Správa serverů

Správa serverů je doplňkovou službou, která slouží k zajištění bezpečnosti serveru a aktuálnosti software na serveru. Součástí správy serveru je pravidelná aktualizace software, kontrola logů serveru a případná opatření pro zvýšení bezpečnosti serveru, oprava nedostatků ve funkčnosti jednotlivých služeb běžících na serveru, případné změny v konfiguraci serveru, zajištění pravidelného zálohování serveru a případná obnova dat ze záloh, správa uživatelských účtů a podobně.

Lze provést i řádné proškolení obsluhy serveru (viz nabídka školení) a tím zajisit, aby si správu serveru mohl provádět zákazník svépomocí bez vnějšího zásahu.

Cena za správu serverů se pohybuje od 200Kč/měsíc. Cenu lze dohodnout dle individuálních podmínek.

Audit serverů

Díky auditu Linuxového serveru lze nalézt bezpečnostní rizika serveru, případně ověřit stav hardware a software serveru a zjistit výkonnostní charakteristiku serveru a navrhnout postup vedoucí k odstranění shledaných nedostatků.

Cena za audit serveru se pohybuje od 500Kč. Výstupem auditu je obsáhlá zpráva.

Objednávka služeb

Instalaci, konfiguraci, audit, či správu Linuxových serverů lze objednávat e-mailem na adrese: info@tachec.org. Další údaje (IČO, DIČ a podobně) naleznete v sekci Kontakt.